Ondervermelde organisaties hebben de Stichting Corporate Governance geïnformeerd dat zij beschikken over een ISAE 3402 rapportage en hebben toestemming gegeven om hun naam te publiceren in het ISAE 3402 register. Het register is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De Stichting Corporate Governance doet op geen enkele wijze aanbevelingen ten aanzien van deze organisaties of doet op enigerlij wijze uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, de assurance verklaring en/of de inhoud van de rapportage. Lees volledige disclaimer

Nummer Categorie Type Scope Datum Meer informatie
90 279 Dicon Automatisering BV (Flexkids) IT Services Providers Type I Internal Control 21 Nov 2017
90 288 DesktopToWork IT Services Providers Type I Internal Control 30 Oct 2017
90 139 Database Fulfilment B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 25 Jan 2018 Meer informatie
90 238 Cwize B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 06 Feb 2018 Meer informatie
90 286 Cloudiction Global IT Works IT Services Providers Type I Internal Control 18 Jan 2018 Meer informatie
90 148 Centric Financial Solutions & Services IT Services Providers Type II Internal Control 12 Feb 2016
90 122 Axxerion B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 052 Atos Worldline Belgie IT Services Providers Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 073 Amazon Webservices IT Services Providers Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 016 AFAS ERP Software B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 241 Accent Automatisering B.V. IT Services Providers Type I Internal Control 31 Aug 2017 Meer informatie
90 163 12Care - Careweb IT Services Providers Type II Internal Control 16 Feb 2015

Pages