Skip to main content

Uitleg video ISAE 3402

Onderstaande video geeft uitleg wat ISAE 3402 is. Met dank aan Constitute Finance & Business training voor het beschikbaar stellen van de video
Vanaf 2004 is de vraag naar rapportage over uitbesteding toegenomen, mede door ontwikkeling in de pensioen- en verzekeringssector. In Nederland is feitelijk door de markt de keuze gemaakt om de SAS70 standaard te gebruiken als normenkader voor deze rapportage. Aangezien de SAS70 standaard een Amerikaanse standaard was, is (inter)nationaal de vraag ontstaan naar een internationale standaard. SAS70 is per 15 juni 2010 vervangen door de ISAE 3402 standaard.
Vanaf 2004 is de vraag naar rapportage over uitbesteding toegenomen, mede door ontwikkeling in de pensioen- en verzekeringssector. In Nederland is feitelijk door de markt de keuze gemaakt om de SAS70 standaard te gebruiken als normenkader voor deze rapportage. Aangezien de SAS70 standaard een Amerikaanse standaard was, is (inter)nationaal de vraag ontstaan naar een internationale standaard. SAS70 is per 15 juni 2010 vervangen door de ISAE 3402 standaard.

De eerste jaren dat de SAS70 standaard gebruikt werd, brachten veel organisaties een SAS70 type I rapport uit. Zodat zij konden aantonen dat zij SAS70 gecertificeerd waren. Vanuit (de accountants van) pensioenfondsen ontstond de vraag naar meer zekerheid over een bepaalde periode. Daarvoor werd de SAS70 type II standaard gebruikt. In veel gevallen werd dan gerapporteerd over de minimale periode van zes maanden. Hierop ontstond dan vaak de vraag naar de periode waarover geen assurance werd gegeven.

Per 19 maart 2009 is de Stichting Corporate Governance opgericht met als belangrijkste doelstelling om de transparantie in financiële markten te bevorderen. Het SASregister waarin SAS70 rapporten werden geregistreerd was het eerste initiatief. Door het succes van dit register, is tevens een informatiesite over de AIFM; AIFM.nl en het ISAE 3402 register in Groot-Brittannië (UK) geïnitieerd. Vooral in de UK is de vraag naar ISAE 3402 rapporten toegenomen door de verminderde vraag naar de AAF 01/04 standaard.
Uiteindelijk wordt daarom door de markt (gebruikersorganisaties) vrijwel altijd gevraagd naar een ISAE 3402 type II rapport over een periode van twaalf maanden. Een rapport ouder dan een jaar heeft daarom ook vrij weinig toegevoegde waarde voor een gebruikersorganisatie.