Achtergrond

Door de beleidsregel uitbesteding was ISAE 3402 (en haar voorganger SAS70) gewenst voor financiële instellingen vanaf 2004. Deze ontwikkeling heeft zich vanaf 2004 doorgezet tot de volledige bedrijfskolom van pensioenfonds tot vermogensbeheerder, vastgoedbeheerder, SaaS providers tot uiteindelijk hosting providers en credit management organisaties. Door technologische ontwikkelingen als cloud services (zakelijk) en de explosieve vraag naar aps (particulier) nam de vraag naar informatie over interne beheersing en (data) security toe. De Stichting Corporate Governance (SCG) is opgericht op 23 maart 2009.

ISAE 3402 register

SGC heeft in 2009 het SASregister ingericht, een website waarop op vrijwillige basis organisaties hun SAS70 rapport kosteloos konden registreren. De SAS70 standaard is internationaal vervangen per 15 juni 2011 door de ISAE 3402 standaard. SGC heeft vanaf dat moment het SASregister 'omgezet' naar een ISAE 3402 register via de URL ISAE3402.nl. Doordat partijen kosteloos hun rapportage kunnen registreren is er geen 'drempel' om de ISAE 3402 rapportage te registreren voor een organisatie. Gebruikersorganisatie, zoals institutionele beleggingsinstellingen, beursgenoteerde bedrijven en SaaS-leveranciers raadplegen het register.

Kwaliteitsverbetering

Stimuleren van kwaliteitsverbetering van ISAE 3402 rapporten

Kosteloze basis registratie

Registratie in het ISAE 3402 register is en blijft kosteloos

Non-profit

Herinvestering van resultaat in maatschappelijk initiatieven

Social entrepreneurship

Gericht op het verbeteren van de maatschappij

Waarom het register?

De oprichters van SCG zagen dat er in de markt bij institutionele beleggingsinstellingen, beursgenoteerde bedrijven en ook andere soorten organisaties de behoefte bestond naar een centraal register met ISAE 3402 rapportages. Daarnaast bestonden er veel interpretaties van de SAS70 standaard en later de ISAE 3402 standaard. Deze interpretaties zorgden voor veel onduidelijkheid bij gebruikers van ISAE 3402 rapporten terwijl de doelstelling het verbeteren van transparantie was.

Filosofie en uitgangspunten

Het ISAE 3402 register is kosteloos en blijft kosteloos voor de basis registratie. Op deze wijze wordt de volledigheid van het register zoveel mogelijk gewaarborgd. Het register wordt gefinancierd door middel van donateurs en de registerbijdrage. In het register worden alle organisaties die over een ISAE 3402 rapport beschikken geregistreerd, indien deze is ondertekend door een (Nederlandse) accountant. De verantwoordelijkheid voor de melding en het up-to-date houden van informatie ligt bij de service organisatie.

Organisatie SCG

SCG heeft een directeur en een bestuur, daarnaast zijn er drie medewerkers werkzaam voor het register. SCG is gevestigd in de binnenstad van Utrecht.

Strategische planning

Het doel van SCG is om door middel van een strategisch meerjarenplan de kwaliteit van ISAE 3402 rapporten in Europa binnen een tijdspanne van drie jaar materieel verbeteren.