T&T

Adresgegevens

Pastoriestraat 145

5612 EK Eindhoven

Telefoon

040-2434300

Website

www.vertrouwdverbonden.nl
 

 

Achtergrond

T&T bestaat sinds april 1976. Daarmee behoort T&T tot de weinige bedrijven die kunnen bogen op een zo langdurige ervaring in de ICT-markt. Vanaf ongeveer 1980 is T&T sterk gespecialiseerd in de digitale uitwisseling van vertrouwelijke gegevens. Waar sprake is van de overdracht van (privacy) gevoelige informatie tussen systemen en/of personen komt de unieke expertise van T&T optimaal tot zijn recht. Communicatieprotocollen, (open) standaarden en beveiligingsaspecten spelen dan ook een prominente rol in oplossingen van T&T. Sprekende voorbeelden hiervan betreffen de ontsluiting van de Basisregistraties van de overheid (BRP, BAG en het Handelsregister) voor daartoe geautoriseerde organisaties, de communicatie tussen pensioenuitvoerders bij waardeoverdrachten en het beschikbaar stellen van pensioenaanspraken voor het Nationaal Pensioenregister.

 

Innovatieve ICT oplossingen

Door bewust te kiezen voor een beperkt speelveld behoort T&T op haar gebied al tientallen jaren tot de nationale top. T&T onderscheidt zich daarbij vooral door het voor eigen rekening en risico ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve ICT-oplossingen. Hierdoor kunnen potentiële afnemers deze beoordelen voordat ze besluiten tot ingebruikname. Om het betrouwbaar functioneren van de systemen te waarborgen gaan deze vergezeld van de best denkbare ondersteuning. T&T beschikt over een helpdesk met vakbekwame, behulpzame en direct aanspreekbare deskundigen, die hun taak ervaren als het begeleiden van hun eigen kindjes. Verder worden de systemen van T&T voortdurend up-to-date gehouden, o.a. naar aanleiding van suggesties van de gebruikersfora. En voor de enkele keer dat er iets niet helemaal naar verwachting loopt, zijn de lijnen naar management en directie kort.

 

Betrouwbaarheid en professionaliteit

Voor de SaaS diensten van T&T wordt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid professioneel gewaarborgd door een vergaande continuïteitsregeling, een escrow-voorziening, en een formele ISAE3402 (type 2), en ISO27001 certificering.